Lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thực hiện theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

-Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử từ 01/11/2018 như sau:

-Doanh nghiệp mới thành lập sau ngày 01/11/2018 áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử ( trừ trường hợp chưa đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng theo quy định của cơ quan thuế).

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng bình thường

-Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in , tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hêt số lượng phát hành, mua hoặc đến hết ngày 31/10/2020. Sau khi hết số lượng phát hành này sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử

- Doanh nghiệp thành lập sau ngày 31/10/2020 bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

 

Trân trọng!

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ tư vấn

HOTLINE 24/24
0938 34 69 77