Mức đóng bảo hiểm xã hội

 1)Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm mới nhất áp dụng từ 01/01/2018

 

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BH TNLĐ- BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp đóng

17%

0.5%

3%

1%

21.5%

Người LĐ đóng

8%

0

1.5%

1%

10.5%

 

Tổng

32%

( Mức đóng bảo hiểm= Tiền lương tháng căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các khoản BH)

(Theo quyết định 595/QĐ-BHXH)

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ tư vấn

HOTLINE 24/24
0938 34 69 77