Các điểm mới của BHXH

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:  Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định đổi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

 

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: Theo điều 6, Điều 15 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN 

3. Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:  Theo điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN 

4.  Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN : Theo điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN. 

 

Công ty bạn đang có nhu cầu cần đăng ký bảo hiểm xã hội.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi . 

Tư vấn tận tình

Chi phí hợp lý

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ tư vấn

HOTLINE 24/24
0938 34 69 77